Armoran

About_armoran || Hallyard || Bernardelli||| Tactical_Training_Team || Zastava_arms||| Contact_Armoran ||||||star||||||| German Francais English Serbian

     

BERNARDELLI Компанија

Данас је доступно само пар докумената који датирају из почетака Bernardelli-ја 1721. године. Оно што се зна, је да је 1865., Vincenzo Bernardelli са децом, почео да производи пиштоље за војску. 1903. компанија се премешта у веће погоне, када Bernardelli проширује своју понуду на ловачке сачмаре положених цеви.

80-их и 90-их година поред традиционалне производње "положаре", Bernardelli пројектује и производи нови тип сашмарице-бокерицу и пиштољ двоструке акције. После дуге историје производње оружја, Bernardelli се крајем 90-их премешта у нове погоне поред Бреше и од тада фокусира своју производњу на полуаутоматске сашмарице, популарне "положаре", пумпарице и један модел пиштоља.

Semiauto_shotgun || Side_by_side_shotgun || Pump_action_shotgun

Линкови ка матичним презентацијама: Zastava Arms || HALLYARD - The Maple Line || Vincenzo Bernardelli || Tactical Training Team || Copyright by Armoran © 2015. || Дизајн и израда AB